Om projektet

Hjem » Om projektet

Danmarks Råstof

I finansloven for 2014, blev der afsat en pulje til pilotprojekter, der skulle kombinere fremme grøn omstilling og skabe grønne jobs i Danmark – Danmarks Råstof. Baggrunden for Danmarks Råstof var, at der var mange ledige akademikere – både med kort og lang arbejdserfaring – der stod uden for det etablerede arbejdsmarked, og hvis ressourcer derfor stod uudnyttede hen.

Projekt Grønne Forandringsagenter

Projekt ”Grønne Forandringsagenter” er et ud af de fire pilotprojekter, der fik tildelt midler fra puljen. Projekt ”Grønne Forandringsagenter” har fokus på virksomheder,og hjælper via grønne forandringsagenter virksomheder med miljøtiltag.

Er du derfor virksomhed som ønsker gratis hjælp til en miljøopgave, er dette projekt relevant for jer! Klik her for at læse mere om, hvad du får ud af at deltage som virksomhed.

Kursus i grøn omstilling

I alt gennemgår cirka 30 ledige akademikere i projektperioden kurset til grøn agent efterfulgt af et praktik/løntilskudsforløb i en virksomhed, hvor de arbejder med en eller flere miljøopgaver. Agenterne er igennem en formel optagelsesprocedure inden kursusstart, hvor deres motivation for og interesse i at skabe grøn omstilling afvejes sammen med deres uddanneles- og erfaringsmæssige baggrund.

Kursusmaterialet er udviklet i samarbejde mellem Designskolen Kolding og Green Network og bygger på Green Networks 20 års erfaring med at kombinere miljøforbedringer og vækst i virksomehderne samt Designskolen Koldings erfaring med at undervise i procesledelse og projekthåndtering.

footer_kun_logoer