Om projektpartnerne

Hjem » Om projektpartnerne

GCA

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Skolen uddanner designere på bachelor- og kandidatniveau. Designskolen Kolding har knap 380 aktive studerende og et antal ph.d.-studerende, herunder erhvervs-ph.d.-studerende.

Meningsfuldt design, sansning, eksperimenter og samarbejde med erhvervslivet er nogle af de ord, der kendetegner Designskolen Kolding. Uddannelsen er et internationalt talentværksted for dansk design. Vi arbejder i øjenhøjde, tror på ligeværd og respekterer forskellighed.

Bæredygtighed har været en strategisk satsning for skolen – indenfor forskning, udvikling og uddannelse. Det betyder, at vi har forståelse for, hvordan design og bæredygtighed kan gå hånd i hånd i udvikling af produkter, services og forretningsmodeller. Bæredygtighed og forståelsen for hvordan designprocessen og designmetoder kan bruges som driver af forandringsprocesser sætter vi i spil sammen med det omkringliggende samfund – bl.a. i samarbejde med partnere som LEGO, ECCO, Kolding Kommune.

designskolenkolding

Designskolen Koldings rolle i projektet er dels at finde personer, som har lyst til at indgå i et forløb som grøn forandringsagent, men også at udvikle kursusdelen i projektet. Her vil der med udgangspunkt i den viden, skolen ligger inde med, bydes ind med metoder i forandringsprocesser og designledelse der bygger på Designtænkning, bæredygtighed samt skolens erfaring med at styrke virksomheders innovationspotentialer.


Green Network

Green Network A/S er et CSR videns- og træningscenter, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og
vækst hos vores partnervirksomheder. Green Network har i dag 150 partnervirksomheder.

I mere end 21 år har Green Network inspireret og udviklet virksomhedernes måde at tænke forretning på og banet vejen for nye forretningsmuligheder gennem arbejdet med forretningsfokuseret samfundsansvar (CSR). Green Network er i dag Danmarks førende udbyder af viden, udvikling og træning i CSR- og bæredygtighedsprocesser hos danske virksomheder.

Green Network er udpeget som national partner for det europæiske supernetværk CSR Europe, som har mere end 37 landekontorer, der forbinder 10.000 virksomheder og 1000 CSR specialister i Europa.

Green Network er medlem af Dansk Erhverv og samarbejder bl.a. med erhvervsafdelingerne i kommunerne og væksthus Syddanmark om en lang række opgaver og forskellige projekter.

green-network-logo

Green Networks rolle i projektet er udover projektledelse, at finde deltagende virksomheder i projektet samt stå for at udvikle undervisningsdelen. Green Network vil inddrage sin viden og konkrete værktøjer inden for miljøområdet i udviklingen af undervisningsforløbet til forandringsagenterne.


Kolding og Vejle Kommuners tiltag og strategier inden for bæredygtighed vil være en integreret del af undervisningen til grøn forandringsagent. Samtidigt vil kommunernes rolle i projektet være at hjælpe til med at udbrede kendskabet til projektet både ift. kommende forandringsagenter og deltagende virksomheder.

footer_kun_logoer